بولتن کارگری
مارکسیسم و دیکتاتوری پرولتاریا
سه شنبه, ۶م مهر, ۱۳۹۵
مشخصات اعتراضات کارگری در ایران
دوشنبه, ۵م مهر, ۱۳۹۵
تغییر در ماده 45 با هدف تسهیل برداشت مزد کارگران
دوشنبه, ۵م مهر, ۱۳۹۵
اصلاحیه ماده 148 قانون کار و محوریت بیمه های خصوصی در رابطه با بیمه کارگران
جمعه, ۲م مهر, ۱۳۹۵
در حاشیه مبارزه علیه تغییر قانون کار: فراتر از افشاگری
چهارشنبه, ۳۱م شهریور, ۱۳۹۵
پرولتاریای فکری
سه شنبه, ۲۳م شهریور, ۱۳۹۵
اصلاح قانون کار تعرضی دیگر بر معیشت کارگران
دوشنبه, ۱۵م شهریور, ۱۳۹۵
نینا
جمعه, ۱۲م شهریور, ۱۳۹۵
سوسیالیسم خرده بورژوائی و سوسیالیسم پرولتری
پنج شنبه, ۱۱م شهریور, ۱۳۹۵
از سرگیری اعتراضات کارگران نیشکر هفت تپه
چهارشنبه, ۱۰م شهریور, ۱۳۹۵
 
کتابخانه
مقالات
img_38356
مارکسیسم و دیکتاتوری پرولتاریا

“اخیرا جماعت بی فرهنگی از سوسیال دموکراسی، یکبار دیگر از وحشت بی حد و حصر این عبارت لبریز شده اند: دیکتاتوری پرولتاریا بسیار خوب آقایان، آیا می خواهید بدانید که دیکتاتوری پرولتاریا شبیه چیست؟ به کمون پاریس‏ نگاه کنید. این دیکتاتوری پرولتاریا است.

untitled-2
مشخصات اعتراضات کارگری در ایران

جنبش جاری کارگری با همه نقاط قوت خود نیاز به “دندان” دارد. بر عکس خرده بورژوازی، قدرت طبقه کارگر در اجتماع خیابانی او نیست. شیفتگی خرده بورژوازی به خیابان و شعار “مرده یا زنده باد” دقیقا بنا به منافع طبقاتی اوست. نفس تجمع کارگری را مادام که در محل کارخانه و دور از سایر بخشهای کارگری باشد، دولت و سرمایه دار میتواند دور بزند. ندیده بگیرد. خنثی کند. سعه صدر دولت نسبت به تجمعات کارگری در مقابل مجلس نیز ناشی از همین منطق است. بنا به طبیعت زندگی مزدی طول عمر یک تجمع اعتراض کارگری نمی تواند بیش از چند روز معدود بطول بیانجامد. یک رهبر کارگری میداند که فرسودگی و اصطکاکهای درونی و تفرقه در کمین اتحاد کارگری نشسته است.

untitled-1
رمز گشائی از شکن های عصری تاریخی *

پایان « جهان غرب» ؟ Shervin AHMADI «غرب» یا «جهان غرب» ، مفهومی ژئوپولتیک است که در دوران جنگ سرد جایگاه ویژه ای در ادبیات سیاسی کشورهای سرمایه داری یافت تا گاه تفاوت این کشورها با دیگر مدل های اقتصادی- سیاسی ( کشورهای سوسیالیستی به سرکردگی اتحاد شوروی و یا چین) را برجسته کند و […]

untitled-2
در تجلیل از قهرمانی‌ها در جا نزنیم

باور من اما آرمان سوسیالیسم با خشونت، جنایت، نابرابری، تبعیض، شکنجه، اعدام و … هیچ‌گونه همخوانی و همخونی‌ای ندارد. دلیلش هم این است که خاستگاه این گونه تبعیض‌ها و تظلم‌ها را می‌خشکاند. در جامعه‌ای که مالکیت خصوصی، طبقات اجتماعی، کار مزدی و … وجود ندارد، راه برای رشد استعدادها و ظرفیت‌های متکامل انسانی گشوده می‌شود و نه برعکس: آرمانی که هنوز در هیچ کجا به عمل درنیامده. بکوشیم برای تحقق بخشیدن به چنین دنیایی.

ستم جنسی
ستم جنسی_مهدی الهیاری

موقعیت زنان و حدود ستم جنسی از بهترین نمودارها و گویاترین معیارها برای ارزیابی شرایط حاکم اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است. رسیدن به یک تحلیل فراگیر و واقعی و تبیین راهبردی انضمامی و عملی، لزوم واکاوی نظریات مختلف، بازگشت به ژرفای تاریخ و بررسی شرایط و مناسبات مستقر کنونی را می¬طلبد. 1ـ انکشاف ستم جنسی: […]

هنر و ادبیات
 
Untitled-1
این یک شعر نیست – شاهین نجفی | برای شاهرخ زمانی
واگن سیاه_غلامحسین ساعدی
واگن سیاه_غلامحسین ساعدی
ویکتور خاراd-1
بیانیه(مانیفست)_ویکتور خارا
  قطب شمال ( یخ های نازک- صلح شکننده )

تمامی حقوق متعلق به وب سایت سیاسی - تحلیلی پیشوند است.