از نیمه شب دیشب، نیروهای حشد شعبی وابسته به سپاه قدس جمهوری اسلامی به فرماندهی قاسم سلیمانی حمله وسیعی را برای تصرف کرکوک و اطراف شروع کرده است.
درجبهه جنوب و شرق کرکوک که نیروهای اتحادیه میهنی مستقر بودند، طبق توافق قبلی خانواده طالبانی با قاسم سلیمانی این جبهه را بدون درگیری تحویل حشد شعبی دادند و راه را برای ورود این نیرو به شهر کرکوک باز کردند. عقب نشینی و واگذاری جبهه ها به حشد شعبی باعث هرج و مرج در کرکوک، تخریب روحیه مردم و نیروهای باقیمانده در جبهه های دیگر شده است.
همه شواهد از پیشی نشان می داد که از طرفی جناح طالبانی در این جنگ در کنار قاسم سلیمانی ایستاده و فرستادن نیرو از جانب این جناح به بخشی از جبهه ها صرفا برای تحویل آن به حشد شعبی و دشمنی از درون با مردم کردستان است.
از طرف دیگر جناح بارزانی و متحدینش، حمله ی دولت بغداد و جمهوری اسلامی را جدی نگرفته و تا آخرین لحظات منتظر دخالت امریکا برای جلوگیری ازحمله و دفاع از کرکوک شدند. در حالیکه گفته می شود شواهدی حاکی از توافق پشت پرده ی امریکا با دولت بغداد و حشد شعبی برای تصرف کرکوک وجود دارد.
مردم کرکوک و شهرهای اطراف و حتی داوطلبان از شهرهای دیگر کردستان که به کرکوک آمده اند، خود را برای دفاع از خانه و کاشانه شان را اعلام کردند. اما این مردم سازمان نیافته و بدون سلاح و مهمات کافی و بدون فرماندهی، نمی توانست و نمی تواند مقاومت و دفاع موثری را انجام دهد.
به این ترتیب جنگ مقاومت و دفاع از کرکوک بدون استراتژی و تاکتیک معین و بدون تدارک از پیشی و سازماندهی منظم و رهبری و فرماندهی هماهنگ، نتوانست ونمی تواند پیروزی کسب کند. دلیل اصلی عقب نشینی و شکست های تا کنونی نه تعرض حشد شعبی و جنگ با آن، بلکه توسط دشمن از درون خود نیروهای احزاب ناسیونالیست کرد و بویژه جنا ح طالبانی بوده است.
خواه کرکوک در دست نیروهای پیشمرگ و داوطلبان ازمیان مردم، که هنوز در جبهه هایی آماده مقاومت اند، بماند و خواه از دست برود، اما این سر آغاز یک تعیین تکلیف نهایی مردم با احزاب ناسیونالیست حاکم در کردستان است.
اتحادیه میهنی که به چند بخش تبدیل شده است، باید این بار برای همیشه از صحنه سیاسی کردستان زدوده شود. رهبران این جناح باید به جرم خیانت و دشمنی با مردم و سازش با جمهوری اسلامی، محاکمه و مجازات شوند.
"ما را فروختند" این حرف زنان و مردان و جوانان کرکوک است که امید به مقاومت و دفاع را از دست داده و بی پناه و بی دفاع مانده اند. این حرف همه مردم زحمتکش کردستان است.دیروز شنگال را به داعش فروختند و امروز کرکوک را به حشد شعبی!
کسانی که رای و سرنوشت و زندگی وخانه و کاشانه و معیشت و حیات مردم کرکوک و شهرهای اطراف را با قاسم سلیمانی معامله کردند و فروختند، جنایتکارانی هستند که از پشت به کارگران و زحمتکشان و همه رای دهندگان به استقلال و آزادی از حکومت فدرال قومی عراق، خنجر زدند.
این سناریوی تلخ بار دیگر به مردم کردستان عراق نشان داد که احزاب حاکم و اپوزیسیون قومی و مذهبی در کردستان، از جمله جناح طالبانی که عملا به بازوی جمهوری اسلامی تبدیل شده است، نه تنها صلاحیت دفاع از رای و خواست مردم را ندارند، بلکه خود به دشمن اراده و خواست مردم کردستان تبدیل شده اند.
این سناریوی جدید، بار دیگر ثابت می کند که تنها راه نجات مردم کردستان و دفاع از آزادی و خواست و امنیت و زندگی، سازماندهی قدرت از پایین و تسلیح عمومی توسط نیرویی غیر از نیروها و احزاب ناسیونالیست و عشیرتی، موجود است.
دفتر کردستان
حزب کمونیست کارگری ایران–حکمتیست (خط رسمی)
24 مهر ماه 96 (16 اکتبر 2017)