کشته‌شدن کولبران به دست نیروهای مرزبانی به یک خبر عادی تبدیل شده است. با کشته‌شدن یک کولبر دیگر تعداد کشته‌های کولبران در چهارماه گذشته به ۹تن رسید.

دیروز (چهارشنبه ۳آبان) یک کولبر با تیراندازی ماموران مرزبانی در مرز چالدران کشته و کولبری دیگر زخمی شد.

فقط در چهار روز گذشتە ٧ کولبر کورد در شهرهای سردشت، ارومیە و ماکو کشتە و زخمی شدەاند کە ۵ مورد از آن با شلیک مستقیم و دو مورد نیز بە دلیل تعقیب و گریز و سقوط از ارتفاع بودە است.

در چهارماه گذشته و با استناد به اخباری که به خبرگزاری‌ها و رسانه‌ها درز کرده حداقل ۹کولبر با تیراندازی مستقیم نیروهای مرزبانی کشته شده‌اند. یک ماه پیش اعتراض مردم بانه به کشته‌شدن یکی از همشهری‌هایشان به اعتراضی گسترده در این شهر تبدیل شد که با دخالت نیروهای امنیتی پایان یافت. با وجود اعتراض مردم و حتی نمایندگان مجلس به این رویه مرزبانی همچنان تیراندازی به کولبران بدون هیچ توقفی ادامه دارد.

---

ایلنا